Användarvillkor – Orange Äventyr


Dessa användarvillkor gäller för dig som har ett konto för Orange Äventyr på Bergslagsledens webbplats.

Webbplatsen ägs och driftas av Region Örebro län och innehåller en funktion där vandrare kan registrera sig för ett av de olika Orange äventyr som erbjuds. Syftet med Orange äventyr är att öka intresset för vandring och vandring på Bergslagsleden. Det ger också vandrare möjlighet att komma i kontakt med varandra.

Region Örebro län är innehållsansvarig för informationen på webbplatsen – undantaget Orangea äventyr och Boendehanteringen. I dessa delar av webbplatsen ansvarar respektive publicist, i fortsättningen kallad användare, för det innehåll som publiceras.

Region Örebro län upplåter möjlighet för vandrare att registrera ett Orange äventyr och därmed dela med sig av sin vandring och dela med sig av sina personuppgifter (till exempel namn och kontaktuppgifter på sociala medier).

Användaren är innehålls- och personuppgiftsansvarig för den information som publiceras på dennes utrymme i boendehanteringsfunktionen. Region Örebro län tar inget ansvar för vad användaren publicerar på sina sidor, detta inbegriper personuppgifter enligt GDPR.

Innehållet som publiceras ska syfta till att öka intresset för vandring på Bergslagsleden genom att användaren delar med sig information om sin vandring. Denna kan vara planerad, pågående eller genomförd.

Det är inte tillåtet att publicera innehåll som bryter mot lagen, uppmuntrar till brott, hets mot folkgrupp, har sexuellt eller pornografiskt innehåll eller på annat sätt är olämpligt. Region Örebro län förbehåller sig rätten att redigera innehåll som uppenbart bryter mot syftet med funktionen eller som på ett annat sätt bryter mot dessa användarvillkor. Region Örebro län kan också efter dialog med användaren ändra eller ta bort innehåll.

Användaren kan när som helst (med undantag från tekniska störningar eller pågående underhållsarbete i den tekniska miljön) ändra eller ta bort sitt innehåll – inklusive personuppgifter i enighet med GDPR – under förutsättning att denne har kvar sina inloggningsuppgifter. Om dessa har tappats bort bistår Region Örebro län med att ge användaren nya inloggningsuppgifter.

Region Örebro län har rätt att ge tredje part tillgång till innehållet på webbplatsen i sin helhet i syfte att underhålla och utveckla webbplatsen och dess funktionalitet. Personuppgifter så som kontaktuppgifter kan komma att användas i kommunikation med användarna. Däremot görs aldrig uttag av personuppgifter i annat syfte än för det som personuppgifterna en gång lagts in. Region Örebro län kommer till exempel aldrig sälja register över personuppgifter till tredje part.