Blöta partier på leden 230828

Vi får in rapporter löpande från vandrare gällande mer eller mindre blöta områden på leden. 

Etapp 5 vid Södra Brunnsjön är rejält översvämmat, svårt att passera på leden, även gott om vatten vid Svarttjärn men det går att passera.  

Etapp 12 Sydväst om sjön finns en bro som ligger helt under vatten. Se bild. Går att gå runt via vägen och sedan återkoppla till leden via stigen från vägen. 

Etapp 13 bro som ersatts med provisorisk spång vid Katrinas bäck, norr om Tandvärkstallen. 

Det är även mkt vatten i Tivedens nationalpark där etapp 17 passerar. 

© 2023 REGION ÖREBRO LÄN