Etapp 11, SUTTARBODA - LEKHYTTAN

Bild på Etapp 11 Bild på Etapp 11

Fakta

Längd: 16 km

Tid: 4 h 30 min

Aktiviteter

SUTTARBODA - LEKHYTTAN

Svårighetsgrad: Röd Röd rektangel

Etapp 11 passerar genom Garphyttans nationalpark som är en av Sveriges äldsta nationalparker. Etappen går genom den mest sevärda delen av parken som bjuder på skiftande naturupplevelser. Njut av de gamla odlingsmarkerna med sitt överflöd av ängsblommor och de spännande växter och djur som trivs här. I gammelskogen kan du också se resterna av fornborgen Klunkhytte skans som är en lämning från järnåldern. Härifrån har du utsikt mot sjön Leken och vägen som varit en pulsåder mellan landskapen Närke och Värmland sedan vikingatiden. Vår rastplats med vindskydd, eldstad och toalett ligger vid Lilla Tväggelåten.

Underlag: Skogsväg och skogsstig.
Höjd: 215 m ö h


Färskvatten

Vatten finns vid etappstart. Påfyllning av färskvatten finns i Suttarboda vid ladan cirka 300 m norr om rastplatsen.

Boenden
Hallagården
Lanna Lodge


Transport

Du når Suttarboda via Garphyttan, dit det dagligen går bussturer från Örebro, året om. Till Garphyttan tar du dig till Suttarboda via en grusväg (en vandring på cirka 4 km). Från Leken tar du dig till E18, varifrån det går täta turer mellan Karlskoga och Örebro, året om. Du kan även hoppa av vid Lekhyttan och påbörja din vandring från Hallagården.
www.lanstrafiken.se

SUTTARBODA - LEKHYTTAN

Etapp 11 startar i den gamla Kilsbergsbyn Suttarboda, som förr var en livaktig by med en handfull gårdar. Idag finns endast det torp som kallas Sörtorpet bevarat. Sista brukare var Oscar Evaldsson, som övergav torpet 1932. Örebro kommun äger idag marken i byn och håller landskapet öppet med betesdjur. Den stora byggnaden fungerade i många år som friluftsgård och sommarkoloni, men används idag till social verksamhet.
300 meter söder om etappmålet, finns vindskydd med eldstad och torrtoalett. Under vandrarsäsongen finns det också möjlighet att fylla på färskvatten vid en utomhuskran som sitter på väggen till den stora byggnaden, cirka 100 meter söder om etappmålet.

Garphyttans nationalpark

Från Suttarboda går leden söderut och kommer efter ett par kilometer in i Garphyttans nationalpark. Garphyttan var en av de först bildade nationalparkerna efter 1909 års riksdagbeslut att skapa Nationalparksinstitutet. Nationalparken som är 108 hektar stor består av åkrar, slåtterängar och utmarker, som tidigare tillhört bergsmansgården Östra gården i Svenshyttan.
Bergslagsleden kommer in i nationalparken vid det högst belägna utsiktsberget och går genom den del som utgjort gårdens utmark. För att komma ned till den mest sevärda delen av parken — de gamla odlingsmarkerna med deras rikedom av ängsblommor — får man ta av från leden där den korsar den gamla vägen och därefter följa den nedför i cirka 400 meter.
Omkring 300 meter efter att leden lämnat nationalparken korsar den Svenshyttebäcken, vilken haft stor betydelse för traktens utveckling. Bland annat har den drivit hytta och sågverk och längre upp har den dämts för vattenhushållningens skull, vilket gett upphov till den sjö som nu kallas Falkadammen.
Från civilisationen och det gamla kulturlandskapet vid nationalparken och Svenshyttan letar sig Bergslagsleden återigen upp i de djupa kilsbergsskogarna. Leden följer först en skogsväg, varefter den tar av mot flera stora myrar och mossar, som ligger inbäddade i skogsområdet. Under några hundra meter går leden i kanten av Dunderklintarnas naturreservat.
Dunderklintarna är ett stort vildmarksområde med gammelskog och myrar. På våren spelar Orrar ute på Dammsjömossen och med lite tur kan du stöta på både järpe och tretåig hackspett. Reservatet är också rikt på kulturlämningar, vilka visar att skogen inte alltid varit så orörd som idag.

Läs mer om Garphyttans nationalpark under Se och göra

 

Rastplats Tväggelåten

Vid Lilla Tväggelåten, som ligger cirka 3 km norr om Leken, finns rastplats med vindskydd, eldstad, och toalett. Dricksvatten finns inte, men tjärnarnas vatten är så rent att det efter kokning kan användas för matlagning. För att underlätta för skötsel föreningen vädjar vi till dig att ta med dina sopor när du lämnar rastplatsen.
De båda tjärnarna Stora och Lilla Tväggelåten ligger båda i en tallmosse med nästan helt orörda skogsbestånd. En del av tallarna är mycket gamla, trots att de inte är särskilt grova. Mossen är dock inte helt opåverkad och på ett par ställen, norr om den större tjärnen, har man brutit torv för husbehov.

LEKHYTTAN

Vid etappmål Lekhyttan finns bussförbindelser och parkering. Lekhyttans Kök & Kiosk erbjuder café och restaurang. Vandrare på Bergslagsleden erbjuds picknick-paket. www.lekhyttans.se. Vid Hallagården finns café och liten djurpark. Här finns också möjligheter att hyra rum och stuga. B&B. www.hallagården.nu Badplats finns vid sjön Leken ca 2 km från etappmålet.

© 2022 REGION ÖREBRO LÄN