Etapp 12, LEKHYTTAN-SIXTORP

Bild på Etapp 12 Bild på Etapp 12

Fakta

Längd: 20 km

Tid: 5,5 h

Aktiviteter

LEKHYTTAN-SIXTORP

Svårighetsgrad: Röd Röd rektangel

Vandringen tar dig förbi platser som minner om gruvdrift och flottning av timmer. Nybergskällan med radioaktivt vatten sades förr vara en hälsosam källa. Leden passerar även ett antal fina naturreservat. Missa inte att bada på Kilsbergens finaste vildmarksbadplats vid Lillsjön, eller att upptäcka Lekebergslagens gruvområde där brytningen skett mellan 1500-talet och 1800-talet. På Lekhytteklint, med utsikt över Närkeslätten, låg tidigare ett luftbevakningstorn vars fundament du ännu kan se. Vår rastplats bjuder på forsande vatten i Lillsjöbäcken och här finns vindskydd, eldstad och toalett. Det finns även vindskydd vid Sixtorp och Stenbäcken.

Underlag: Skogsstig och skogsväg.
Höjd: 158 m ö h


Färskvatten

Vatten finns vid etappmål, samt vid Hallagården och Stenbäckens friluftsgård.


Boenden
Hallagården
Lanna lodge
Sixtorps friluftsgård
Stenbäckens friluftsgård


Transport

Lekhyttan når du via buss från Örebro. 
Från Sixtorp finns ingen förbindelse. Närmsta bussförbindelse från Mullhyttan är cirka 5 km från leden. www.lanstrafiken.se

LEKHYTTAN-SIXTORP

Etapp 12 startar i Lekhyttan, där Hallagården erbjuder boende och Lekhyttans Kök, mat och fika. Här kan du fylla kaffetermosen innan du ger dig iväg. Busshållplatsen ligger alldeles intill vid motorvägen. Här går sedan många hundra år transportleden mellan Närke och Värmland, och mellan Stockholm och Oslo. I dalgången, där idag E18 går, har människor sedan vikingatiden färdats med häst och vagn eller till fots.

Lekhytte klint

Första 800 meterna går genom byn vid sidan av E18. Sedan bär det av uppför och en stund är det ganska brant. Väl uppe viker leden av åt vänster men ca. 200 meter åt höger kan du spana ut över slätten från Lekhytte klint, som är en av Närkes klassiska utsiktspunkter. Hit har människor kommit i alla tider för att njuta av utsikten över Närkeslätten. I fjärran syns siloanläggningar, kraftvärmeverket i Örebro och Kvarntorpshögen, med sin konstutställning. Även Hjälmaren skymtar som en blå bård i fjärran.
På Lekhytteklint låg tidigare ett luftbevakningstorn, vars fundament du ännu kan se. Här låg rekryter förlagda under andra världskriget för att spana mot tänkbara fiender. Så många fiender kom ju tack och lov inte. Under de långtråkiga timmarna roade de sig istället med att hugga in 1900-tals-runor i berghällen. Än idag går det att läsa deras meddelanden i stenhällarna.

Vandringen fortsätter sedan västerut och upp på en höjdplatå, där trafikbruset upphör. På platån ligger små sanka partier insprängda i det småkuperade landskapet.
Efter ytterligare 3,5 km kommer du fram till en vacker liten skogstjärn, som kantas av ängsull, vitmossa och hjortron. Här råder ett totalt lugn och här är det skönt att bara sitta ned och vila benen. Efter den lilla tjärnen går leden ned i en av Kilsbergens sprickdalar, som löper vinkelrätt mot Kilsbergsförkastningen. Här rinner en liten bäck i dalen, som kantas av skarpa bergkanter. Vandringen fortsätter nedåt på en gammal skogsväg och leder till den lilla byn Norra Vissboda.


Båsbergen

Strax väster om Vissboda kommer leden in i naturreservatet Båsbergen, vars skogar är gamla och ibland glesa med stort inslag av lövträd. Skogen har bland annat tallar som är närmare 300 år gamla. I slänter och dalgångar står högrest granskog och längst leden växer svart trolldruva.
I Båsbergens skogar finns både växter och djur som har svårt att klara sig i den moderna produktionsskogen. Vedtrappmossa och grön sköldmossa är två sällsynta mossor som trivs på grova, multnande granstockar och på stammar av asp och rönn växer den illgröna lunglaven. Även korallav och skuggblåslav går att hitta på klippor och stora stenblock. I reservatet kan du därtill stöta på sällsynta arter som lunglav och tretåig hackspett.
I reservatet finns även flera kolbottnar och rester av kolarkojor. Än idag går det att hitta enbuskar i skogen som minne av en mer öppen mark. Det var boskap på bete i skogen som bidrog till denna gleshet.
Bergslagsleden går på en gammal körväg genom Båsberget.

Efter knappt 7 km går leden in i ett parti med gamla översilningsmarker, där björk och andra lövträd växer i den sumpiga marken. Här växer bland annat ett stort bestånd med smörbollar.
Kort därefter kommer leden fram till Nybergskällan, som är en kallkälla vars vatten i början av 1900-talet analyserades och fanns vara extremt hälsosamt. Det innehöll nämligen radium och var radioaktivt. I källan finns än idag gott och stärkande vatten som är sprunget direkt ur berggrunden.
Strax norr om källan passerar leden Nybergsgruvan, som är en av Lekebergslagens många små järnmalmsgruvor, där malmfyndigheten inte varit tillräckligt stor för malmbrytning i stor skala.

Stenbäckens friluftsgård

Vandringen fortsätter genom mossiga gamla granskogar, över ett par kalhyggen och fram till Stenbäckens friluftsgård, vars omgivningar idag är naturreservat. Vid friluftsgården finns en övernattningsstuga. Här finns också torrtoalett och möjlighet att fylla på färskvatten vid en kran på baksidan av friluftsgården.

Mer information om övernattningsstugan vid Stenbäckens friluftsgård

Vid Lillsjöbäcken, som ligger strax söder om friluftsgården, finns rastplats med vindskydd, eldstad och torrtoalett. Rastplatsen har inget dricksvatten, men bäckens vatten är så rent att det kan användas för matlagning. Strax efter rastplatsen passerar Bergslagsleden en av Kilsbergens bästa badplatser. Vid Lillsjön finns en lång sandstrand, klipphällar, vindskydd, eldplats och torrtoalett.
Efter badplatsen går leden in i ett småkuperat landskap med ungskog och små myrar. Leden passerar vidare den vackra Aborrtjärnen och så småningom även Mörktjärn.

Gruvområde

Några kilometer före Sixtorp kommer leden in i det gamla Lekebergslagens gruvområde. Hagabergsgruvorna är en del av järnmalmsgruvfältet Kronoberget som torde varit det mest givande i hela Lekebergslagen. Brytning har här ägt rum från 1500-talet fram till slutet av 1800-talet, med den största verksamheten under 1700-talet. Här syns även spår av ett ålderdomligt odlingslandskap med flera torpruiner och odlingsrösen.
Strax söder om gruvorna passerar leden utloppsbäcken från Lilla Sirsjön. Öster om vägen ligger en 80 meter lång dammbyggnad, som anlagts för att få fallhöjd för ett 8 meter högt vattenhjul. Vattenhjulet, som revs 1914, har via en 300 meter lång konstgång drivit pumpverk och uppfordringsverk i Hagabergsgruvorna. För att få bättre vattenföring i bäcken har Stora Sirsjöns naturliga utlopp dämts upp och vattnet har i stället letts fram i ett grävt dike via Lilla Sirsjön till Hjulhusdammen. Av byggnaderna återstår nu förutom dammen endast vattenrännan, samt stenfundamenten till själva hjulhuset.
1 km söder om Hjulhusdammen passerar leden åter bäcken från Lilla Sirsjön och då på den plats där Velamshyttans hytta legat. Den drevs under 1500-talet fram till 1620-talet, då verksamheten flyttades längre ned efter bäcken till Gammelhyttan. Ovanför hyttplatsen kan man se en hög stenbyggnad, vilken är en del av en flottränna förbi fallhöjden vid Velamshyttan. Nedanför den av sten byggda rännan har funnits en träränna ner till den punkt där leden korsar bäcken. Rännan är nu riven.

 

Sixtorp

Sista kilometern fram till Sixtorp går leden i Sixtorps naturreservat. Sixtorp, som ligger 5 km norr om Mullhyttan, har övernattningsstuga för vandrare.
I sjön Multen finns en fin badstrand och flera kortare leder, vars omgivningar till stor del är naturreservat. I anlsutning till Sixtorps friluftsgård finns vindskydd, eldstad, färskvatten och torrtoa.

© 2024 REGION ÖREBRO LÄN