Etapp 15, RAMUNDEBODA - GRÅMON

Bild på Etapp 15 Bild på Etapp 15 Bild på Etapp 15

Fakta

Längd: 21 km

Tid: 6 h

Aktiviteter

RAMUNDEBODA - GRÅMON

Svårighetsgrad: Blå Blå kvadrat

Etapp 15 är en del av pilgrimsleden Munkastigen – här vandrar du i munkarnas fotspår på rullstensåsen Kråksjöåsen, den väg de under medeltiden använde för att ta sig till Olshammar. På ena sidan åsen ligger Närke och på den andra Västergötland. Vid Altarstenen sägs det att munkarna stannade till för att ta rast och hålla andakt. Vid Grytsjön finns flera ställen där du kan stanna för att bada. Vid vackra Kråksjön finns etappens rastplats med vindskydd, eldstad och toalett. Även Gråmon har ett vindskydd med eldstad och toalett. 

Underlag: Skogsväg och skogsstig.
Höjd: 110 m ö h


Färskvatten

Vatten finns intill serveringen vid etappens början. Färskvatten finns även vid Sjömon.

Boenden
Hamgården Nature Resort Tiveden
Hotel Perolofgården


Transport

Till Ramundeboda går det dagligen bussar via Laxå. Från Askersund går det dagligen bussar till Olshammar, där du kan gå på Munkastigen som ligger söder om Gråmon.
www.lanstrafiken.se

 

RAMUNDEBODA - GRÅMON

Etapp 15 startar vid bruset av Europaväg 20. Ramundeboda ligger vid den gamla vägen över Tiveden, på gränsen mellan svearnas och götarnas rike. Här gick förr den gamla Eriksgatan fram, som är den färd som den nyvalde kungen under äldre tider företog genom centrala Sverige för att ta emot hyllningar från de olika landskapen. "Tivägen" omnämns första gången då den norske kungen, senare Olof den helige, färdades här på sin flykt från Norge år 1028.
Idag går det dagligen bussturer till Laxå. Vid Ramundeboda ligger Sockenstugan som under vandringssäsong erbjuder övernattning, mat och fika. Det går även att tälta vid sjön och mot avgift förboka tillgång till dusch och toalett som tältgäst. Boende inomhus samt dusch och toalett för tältgäst bokas på 070-2882282. Här finns även parkering. 


I slutet av 1400-talet anlades det vid Ramundebodas ödemarker ett kloster av Sankt Antoni-orden. I klostret fick sjuka vård och resande härbärge och vila. Munkarna, som kallade sig Tivedsbröderna, höll kontakt med klostren i Vadstena och Alvastra vid östra kanten av Vättern, genom att vandra genom Tiveden till Olshammar. Därifrån färdades de sedan sjövägen till Östgötaklostren. Stigen som de vandrade kallades Munkastigen. Vi vet att Bergslagsleden följer munkarnas gamla väg 3 km längs rullstensåsen Kråksjöåsen, men hela stigens sträckning känner man inte till.
Ramundeboda kloster upphörde omkring 1530, då reformationen medförde att klostren drogs in till staten. Klostrets härbärge ersattes så småningom av Bodarne krog, som under många år var ett av de mest välkända och största gästgiverierna i landet. Här inrättades den svenska landsbygdens första postkontor år 1636. Gästgivaregården var i bruk till 1865, då husen revs och verksamheten flyttades till Laxå. Dessa ruiner är idag allt som finns kvar av klostret, som aldrig var särskilt stort. Klostrets bevarade källarvalv var troligen en del av en källarvåning i en byggnad uppförd i tegel och sten och med glasfönster. Möjligen var detta klostrets huvudbyggnad. Klosterkapellet användes under en tid efter nedläggningen som kapell för ortsbefolkningen, men förföll efter hand.

 

Kolviksåsen och Långsmon

Första biten går vandringen förbi klosterruinen och rastplatsen för att sedan leda upp på höjden Kolviksåsen. Längst upp på backens krön har du utsikt mot öster med Borasjön i förgrunden. Vandringen fortsätter sedan förbi gamla kalhyggen, som nu förvandlats till ungskogar. 6 kilometer söder om Ramundeboda går leden nära gårdarna och de relativt omfattande odlingsmarkerna vid Långsmon. 

 

Den gamla timmerrännan

En knapp kilometer söder om kallkällan passerar leden resterna av en gammal timmerränna som förr användes för att flotta timmer från Långsmoån. Vid varje vårflod hade omkring femton man och en förman arbete vid denna timmerränna. Timret flottades till nuvarande Esabdammen i Laxå och därifrån en kort sträcka med järnväg till sågverket i Oxhult strax norr om Laxå.
Efter knappa 8 km passerar leden resterna av det gamla torpet Långdammen, som anlades på 1650-talet. Den siste brukaren, vid namn Oskar Johansson, lämnade torpet 1955. På den gamla tomten växer fortfarande en vacker oxel.

 

Altarsten

Strax före leden passerar vägen mellan Tived och Röfors går den förbi det stora flyttblocket som fått namnet Altarstenen. Enligt sägnen ska munkarna under sina vandringar mellan Ramundeboda och Olshammar ha rastat och hållit andakt här. Detta flyttblock av grovkornig röd granit, ligger på den urgamla gränsen mellan landskapen Närke och Västergötland. Flyttblocket har varit infruset i inlandsisen och hamnade på denna plats när isen smälte för omkring 10 300 år sedan. Härifrån följer leden under mer än 3 km landskapsgränsen genom att balansera på den tydliga rullstensåsen Kråksjöåsen.

Kråksjön

Söder om rastplatsen följer leden åsen intill Kråksjöns strand. Längs huvuddelen av sträckan är åsen ombyggd till en dammvall, som uppförts för reglering av sjöns vattennivå. Det är i första hand olika bruk och kraftverk nere i Laxå som haft och fortfarande har intresse av vattenregleringen.
Bergslagsleden och Munkastigen går sedan en bit uppe på den mäktiga Kråksjöåsen, som är en osvallad rullstensås som har behållit sina vassa "getryggsform" tack vare att den alltid legat ovanför högsta kustlinjen. På Kråksjöåsen färdas du troligen på exakt samma väg som munkarna vid Ramundeboda kloster använde under medeltiden. Du trampar i deras fotspår, vilket ger en smula perspektiv på tillvaron och skänker vandringen en säregen ro. Munkastigen avviker från Bergslagsleden några kilometer söder om etappmålet Gråmon och fortsätter till Olshammar vid Vätterns västra strand. Härifrån färdades munkarna med båt över Vättern.

Åsen bildar sedan urminnes tider en naturlig gräns mellan landskapen Närke och Västergötland - mellan svearnas och götarnas land. Uppe på Kråksjöåsen passerar leden flera sjöar, bland annat den lilla Aborrtjärnen och den större Grässjön. Vid Grässjön passerar leden över en handgrävd kanal, som är byggd för att leda vattnet från sjön och österut ned till Laxsjöarna, istället för västerut mot Unden som är sjöns naturliga avrinningsområde. På så sätt kunde man dra nytta av Grässjöns vatten i vattenregleringssyfte.

Läs mer om Kråksjöåsen under Se och göra

Grytsjön

Norr om etappmålet Gråmon, under en flera kilometer lång sträcka, har leden kontakt med skogssjön Grytsjön. Denna del av leden går alltså fram i en verklig gränsbygd, med både landskapsgräns och vattendelare. Vid Grytsjön finns i närheten av leden flera små vikar med sten- eller sandstränder som är lämpliga för bad.


Gråmon

Etappmålet Gråmon ligger avskilt från bebyggelse. Här finns vindskydd, torrtoalett och en kallkälla. När munkarna nådde Gråmon var de halvvägs på sin två dagars långa vandring från Ramundeboda till Olshammar. Enligt sägnen utgör den ruin som finns på platsen grunden till ett härbärge. Om sägnen är sann övernattade munkarna på denna plats i slutet av 1400- och början av 1500-

© 2023 REGION ÖREBRO LÄN