Etapp 7, PERSHYTTAN – MOGETORP

Bild på Etapp 7 Bild på Etapp 7

Fakta

Längd: 15 km

Tid: 4 h

Aktiviteter

PERSHYTTAN – MOGETORP

Svårighetsgrad: Blå Blå kvadrat

Vandringen går genom det gamla hyttområdet i Pershyttan. Både Dammsjön och Rammsjön erbjuder fina badmöjligheter. Den senare kräver en avstickare när leden passerar bergsmansbyn Ramshyttan. Även här finns spår av järnhanteringens historia. Leden följer den grävda kanalen i naturreservatet Kvarnbäcken-Lerkesån där den fridlysta flodpärlmusslan lever. Upptäck det spännande grottområdet Skärmarbodabergen eller ta en avstickare upp på Amboberget. Härifrån kan du välja rundslingan, en genväg till etapp 8. Vid Kvarndammen i Ramshyttan ligger vår rastplats med vindskydd, eldstad och toalett. STF har utsett etapp 7-11 till Signaturled Bergslagen – en led med karaktäristisk natur för sin landsdel och spektakulära naturupplevelser.

Underlag: Höjdskillnader — mestadels skogsstig, men även skogsväg.
Höjd: 150 m ö h


Färskvatten

 Vid etappstart och etappmål. I Pershyttan finns toalett med vatten. I Mogetorp finns tillgång till färskvatten på utsidan av vandrarhemmet. 

Boenden

Erik Andersgården
Ramshyttans hästgård/Horse farm 
Ramshytte fd skola (Ramshyttan)
Kungsgatan36H
Lars Jans stugan


Transport

Vid busshållplats Bergslagsleden, på väg 244 mot Nora, kan du kliva av och gå på leden som korsar vägen. Mogetorp på riksväg 50, trafikeras flera gånger dagligen (Örebro – Nora).
www.lanstrafiken.se

PERSHYTTAN – MOGETORP

Vandringen går genom det gamla hyttområdet i Pershyttan. Både Dammsjön och Rammsjön erbjuder fina badmöjligheter. Den senare kräver en avstickare när leden passerar bergsmansbyn Ramshyttan. Även här finns spår av järnhanteringens historia. Leden följer den grävda kanalen i naturreservatet Kvarnbäcken-Lerkesån där den fridlysta flodpärlmusslan lever. Upptäck det spännande grottområdet Skärmarbodabergen eller ta en avstickare upp på Amboberget. Härifrån kan du välja rundslingan, en genväg till etapp 8. Vid Kvarndammen i Ramshyttan ligger vår rastplats med vindskydd, eldstad och toalett.


Vattnet som kraftkälla i Pershyttan

Pershyttan är en bergsmansby, där bergsmännen brutit järnmalm och framställt järn sedan 1300-talet. I landskapet runt byn finns många spår och lämningar som berättar om bergsbruket 700-åriga historia. Det finns allt från kolbottnar och slagghögar, till torplämningar och igenväxta åkrar.

Besöksgruva

I Pershyttan finns sommartid besöksgruvan Lockgruvan, där du i guidad tur kan ta sig ned i gruvan. Det finns även guidade turer som går till Pershyttans hytta. Driften vid hyttan upphörde så sent som år 1953 och i gruvan år 1967.
I Pershyttan finns sommartid en restaurang och kaffeservering i ett par gammaldags tågvagnar. Från Pershyttan kan du ta en avstickare med rälsbuss in till den sevärda trästaden Nora. Under helgerna körs också ånglok. I Pershyttan korsar Bergslagsleden på flera ställen en gulmarkerad stig, som är cirka 6 km lång och leder dig förbi Pershyttans många kulturminnen.

Läs mer om Pershyttan och Lockgruvan under Se och göra 

Stånggång

Från Pershyttan går leden bredvid landets enda vattenhjul med stånggång i fungerande skick. Det restaurerade stånggången är 200 meter lång och börjar i det restaurerade vattenhjulet. Stånggången överförde kraften från vattenhjulet till pumpar och uppfordringsverk i gruvorna.
Leden passerar några typiska bergsmansgårdar, med sina långsmala hus och typiska gjutjärnsskorstenar, innan den åter går in i skogen.


Bad och kanal

Leden passerar Dammsjön där det finns en fin liten badplats som ligger några hundra meter väster om leden. Dammsjön har spelat en viktig roll som regleringsmagasin för att kunna hushålla med vattnet till de många vattenhjul som behövdes för hytt- och gruvdriften i Pershyttan.
Söder om Dammsjön följer leden en lång handgrävd kanal. Den grävdes under 1800-talet för att leda över en del av Lerkesåns vatten till Dammsjön. På det sättet kunde vattenföringen ökas i den bäck som drev vattenhjulen i Pershyttan. Här finns också ett fikabord vid en liten lugnvattenlagun i kanalen.Längs gamla vägar

Efter 3,5 km kommer leden fram till en stigkorsning. Bergslagsleden fortsätter söderut över en bro, medan den blåmarkerade rundslingan tar dig tillbaka till Digerberget.
Rundslinga Digerberget är 9 km lång och startas lämpligast från Digerberget. Därifrån går leden upp på en höjd och följer under en stund en mycket gammal rid- och forväg. På vägen transporterades med häst malmen från Pershyttan och andra gruvor i Noratrakten till Ramshyttan och andra hyttor längre söderut i Kilsbergen. Stigen är djupt nedskuren i marken och är en så kallad hålväg.

 

Fin utsikt

Uppe på höjden finns ett stort kalhygge, som bjuder på fin utsikt åt norr och nordväst. På hygget vajar ett gräs som heter Kruståtel. Härifrån går leden en bit på gränsen till Bofors skjutfält, som är ett av Kilsbergens skjutfält där provskjutningar äger rum under vissa tider på året.
Efter att ha korsat vägen mellan Kil och Nora går leden över ytterligare ett par stora hyggen. Ett välkänt landmärke för alla närkingar är den stora telemasten i Lockhyttan som förser hela Örebro län med radio- och TV-sändningar.

Välbehövlig rast

Efter ca. 6,5 km kommer du fram till etappens rastplats, Kvarndammen.
Efter vila och mat fortsätter du söderut. Leden passerar ett stort hjortstängsel innan den kommer in i den vackra lilla byn Ramshyttan.
Även i Ramshyttan har järnhantering bedrivits i betydande omfattning. Leden passerar bäcken genom byn på den plats där hyttan legat. Ramshyttan har, efter hyttans nedläggning, under lång tid varit centrum för förvaltningen av Örebro pappersbruk stora skogsinnehav i Kilsbergen. Skogskontoret var inrymt i en säregen röd byggnad som leden passerar strax efter bäcken.
Cirka 600 meter väster om Ramshyttan finns Ramsjön, som har badplats. Dit kommer du genom att följa den bilväg som leden kommer ut på strax efter rastplats Kvarndammen.

Från Ramshyttan

Bergslagsleden lämnar Ramshyttan på 192 meter över havet och går nedåt genom igenvuxna hagmarker. Efter 800 meter följer leden ett tag en gammal körväg och efter ytterligare 2,2 km passerar leden några tydliga klapperstensvallar. Området kallas för Sågställningsbottnarna, vilka ligger strax under högsta kustlinjen. De har bildats genom vågornas inverkan, då landytan efter inlandsisens avsmältning för cirka 10 000 år sedan höjde sig ur det förstadium till Östersjön som kallas Yoldiahavet.
3 km från Ramshyttan kommer du till ett stigkors, där du i söder kan se det mäktiga Amboberget. Här finns möjlighet att genom en blåmarkerad förbindelseled ta en genväg direkt ned till etapp 8. Leden är samtidigt en del av den 12,5 km långa rundslingan som startar i Mogetorp och går över Amboberget. Från Amboberget har du en fantastisk utsikt mot öster. Naturen är omväxlande med en blandning av storskog, myrmarker och bäckraviner.


Skärmarbodabergen


Efter myren kan du ana det spännande grottområdet Skärmarbodabergen. I Skärmarboda finns en ansamling av storslagna istidsminnen, som du inte direkt kan finna någon annanstans i Sverige. Här finns branta isslipade bergsstup, enskilda dramatiskt placerade flyttblock, is- och vattensprängda bergspartier, sprickbranter och blockanhopningar med underliggande grottor.
I området finns flera vandringsleder, som bjuder på spännande vandringar för hela familjen och den 400 år gamla tallurskogen är bland de mest skyddsvärda i länet. Startpunkten för en utflykt i Skärmarbodabergen ligger strax väster om riksväg 50, efter avfarten mot Nora. Mer information om området finns vid rastplats Bergslagsporten, som ligger norr om Mogetorp.
En liten avstickare från leden tar dig bland annat fram till det som kallas Blockbergsramlet, med flera stora blockgrottor, och, om du vill, vidare ut i Skärmarboda stignät.
Under den sista biten mot Mogetorp går leden genom blandskog och upp över ett par tallhällar. Civilisationen gör sig påmind genom trafikbruset från riksväg 50 och strax däreftter är Bergslagsleden framme vid Mogetorp.
Vid Mogetorps värdshus finns kaffe- och matservering, samt möjlighet till övernattning och dusch. Härifrån går täta bussturer till Örebro. Mogetorp, som ligger på 63 meter över havet, är dessutom en av startpunkterna för en tur i blockgrottsområdet.

Läs mer om Skärmarbodabergen under Se och göra

© 2023 REGION ÖREBRO LÄN