Etapp 2, TÅNGERÅSA - SVARTÅ HERRGÅRD

Bild på Etapp 2 Bild på Etapp 2 Bild på Etapp 2

Etappblad och karta

Fakta

Längd: 21 km

Tid: 7 h

Svårighetsgrad: 2

TÅNGERÅSA - SVARTÅ HERRGÅRD

Munkastigens etapp 2 börjar vid den medeltida träkyrkan i Tångeråsa. Etappen passar bra för dig med fågelintresse då den passerar flera områden där du kan spana efter sällsynta fåglar. Vid fågeltornet i Västkärr kan du få syn på både svart stork och ängshök. Vid Hammarsjön har 200 fågelarter setts, ta chansen att få se några av dessa. Leden går också förbi Skagershults gamla kyrka, en ovanligt välbevarad träkyrka. Etappen slutar vid den vackra gustavianska bruksherrgården Svartå herrgård som länge tillhörde Svartå bruk.

Tångeråsa träkyrka från medeltiden

Tångeråsa kyrka är en av Sveriges få bevarade träkyrkor från medeltiden. Idag finns det endast ett tiotal kvar i landet. I kyrkan kan du se två sällsynta medeltida glasmålningar från 1300-talet. Glasmålningarna föreställer aposteln Andreas med sitt kors och Maria Magdalena med sitt smörjelsekärl.

Spana efter sällsynta fåglar

Vid Västkärr finns en anlagd våtmark. Under de första åren av 2000-talet drogs många fågelarter till den nyanlagda våtmarken bland annat mindre gulbena, svarthalsad dopping, svart stork, svarthakad buskskvätta och ängshök finns där. Västkärr har vindskydd, fågeltorn och grillplats.

Skagershultsmossen är en av Mellansveriges största högmossar. Här finns små skogssjöar, fuktiga mossar, svajande gungflyn och glesa kantskogar. Många ungtranor väljer att stanna över sommaren i anslutning till mossen och hörs ofta trumpeta. Smålommen har sina häckplatser i de små gölarna. På mossen förekommer också orrspel och sommartid hörs ett stort antal gökar ropa i kör.


Skagershults gamla kyrka

Skagershults gamla träkyrka är från mitten av 1600-talet. Kyrkan är byggd i timmer med tak och fasad i spån. Intill den välbevarade kyrkan står en typisk öppen klockstapel.

 

200 fågelarter vid Hammarsjön

Hammarsjön blev rikskänt 1967 då den sällsynta svarta storken översomrande i sjön. Men här finns det mer att se och höra, här har uppemot 200 fågelarter setts, varav ca 90 arter som häckande.

 

Svartå herrgård vid Svartå gamla bruk

Vid utloppet ur sjön Lillbjörken låg nedre bruket i Svartå vilket drevs från mitten av 1600-talet till mitten av 1800-talet, då verksamheten flyttades till övre bruket vid nuvarande Svartå samhälle. Etappmålet är Svartå herrgård som är en gustaviansk bruksherrgård byggd på 1780-talet. Herrgården tillhörde länge Svartå bruk.

© 2022 REGION ÖREBRO LÄN