Etapp 4, RAMUNDEBODA - GRÅMON

Bild på Etapp 4 Bild på Etapp 4

Etappblad och karta

Fakta

Längd: 23 km

Tid: 8 h

Svårighetsgrad: 3

Aktiviteter

RAMUNDEBODA - GRÅMON

Etappen har sin start i Ramundeboda där du kan se ruinerna av Sveriges enda medeltida Antonierkloster från 1400-talet. På etapp 4 vandrar du verkligen i munkarnas fotspår. Du går förbi Altarstenen där sägnen säger att munkar under sina vandringar ska ha stannat för att rasta och be. När du går på rullstensåsen Kråksjöåsen går du antagligen exakt samma väg som munkarna vid Ramundeboda kloster använde under medeltiden.

Ramundeboda klosterruin

Vid Ramundeboda byggdes ett kloster av Sankt Antoniorden, troligen i slutet av 1300-talet, men inte omnämnt i skriftliga källor förrän 1475. I klostret kunde sjuka få vård, och resande kunde få härbärge och vila ut. Munkarna, som kallade sig Tivedsbröderna, höll kontakt med klostren i Vadstena och Alvastra vid östra Vätterkanten genom att vandra genom Tiveden till Olshammar vid Vättern. Därifrån färdades de sedan sjövägen till Vadstena.

 

Trampa i munkarnas fotspår

Munkastigen går förbi det stora flyttblock som fått namnet Altarstenen. Enligt sägnen ska munkarna under sina vandringar ha rastat och hållit andakt här. Detta flyttblock ligger på den urgamla gränsen mellan Närke och Västergötland. Flyttblocket var infruset i inlandsisen och hamnade på denna plats när isen smälte för omkring 10 000 år sedan.

Leden går en bit uppe på den mäktiga Kråksjöåsen, en osvallad rullstensås som tack vare att den alltid legat ovanför högsta kustlinjen har behållit sina vassa ”getryggsform”. På Kråksjöåsen färdas man antagligen på exakt samma väg som munkarna vid Ramundeboda kloster använde under medeltiden. Man trampar i deras fotspår, vilket gör att varje steg ger en speciell känsla. Hela denna sträcka följer leden landskapsgränsen mellan Västergötland och Närke. Denna del av åsen är skyddad som naturreservat och bevuxen med opåverkad hedtallskog som växt här sedan många årtionden tillbaka. Vid Grytsjön finns flera små vikar med sten- eller sandstränder där man kan stanna och bada.

Läs mer om Kråksjöåsen under Se och göra

 

Munkarna var halvvägs vid Gråmon

Det tog munkarna två dagar att vandra från Ramundeboda till Olshammar. I Gråmon var de halvvägs. Vid, eller i närheten av Gråmon, anses munkarna ha haft sin rast- och övernattningsplats på 1400- och i början av 1500-talet.

© 2022 REGION ÖREBRO LÄN