Dovrasjödalen

Bild på Dovrasjödalen Bild på Dovrasjödalen Bild på Dovrasjödalen

Etappblad och karta

Fakta

Längd: 2,3 km, 4 km eller 6,5 km

I en djup sprickdal, vinkelrätt mot Närkeslättens sydligaste förkastningsbrant ligger på en rad de tre långsmala Dovrasjöarna. Du kan välja att vandra runt en, två eller alla tre sjöarna. Vandringen bjuder på sprickdalar, vidsträckta barrskogar och branta bergväggar. Missa inte fornborgen och den omtalade Dovrakyrkan, i den gamla folktron finns många spännande berättelser om jättar och skatter kopplad till denna plats.

För att skydda detta geologiskt intressanta område, och för att göra det möjligt för skogen att utvecklas till urskog har Dovrasjöområdet avsatts till naturreservat.

Från parkeringsplatsen norr om Dovrasjödalen är det 1,5 km fram till norra Dovrasjön. Här kan man välja att på orangemarkerade stigar gå runt en, två eller tre sjöar. ( 2,3 km - 4 km och 6,5 km ). Om man går i en lugn takt ska man räkna med c:a 3 km/h.

Förvaltare och ägare av reservatet är Region Örebro län.

© 2022 REGION ÖREBRO LÄN