Vinön

Bild på Vinön

Fakta

Längd: 6,5 km

Tid: 3 h

Leden går förbi gravfält, kulturlanskap och den fina badplatsen Stenrösviken. Sommartid erbjuds det också kaffeservering, underhållning och utställningar i Vinöns gamla affär och skola. Du kan också besöka Vinöns värdshus för en bit mat. Från färjeläget, längs den västra stranden, till badplatsen vid Stenörsviken och åter längs bygatan är avståndet 6,5 km. 

Markering och rastplatser

Vandringen går på tydlig stig och på väg. Leden är inte genomgående markerad. Stigen längs västra stranden är tydlig och lätt att hitta med hjälp av kartan. Eftersom stigen dessutom hela tiden följer stranden finns det ingen risk att gå vilse.
Iordningställd rastplats med eldring finns vid badplatsen vid Stenörsviken.


Sevärdheter

Leden går förbi ett järnåldersgravfält som består av små högar men framför allt av tre stora runda stensättningar. Under järnåldern brändes ofta de döda på bål varefter askan lades i en träask eller ett lerkärl. Gravarna kunde se olika ut, t ex stensättningar, stenrösen eller enstaka resta stenar.


På 1870- och 1880-talen genomfördes Sveriges största torrläggningsprojekt. Då sänktes Hjälmaren 1,8 meter och man vann åkermark motsvarande 1/3 av Hjälmarens yta. I dag ser man tydligt var sjöns strand gick före den stora sjösänkningen. Vandringen längs Vinöns västra sida går praktiskt taget hela vägen på eller strax intill den mycket tydliga strandlinjen.

Därefter passerar leden ett gammalt kulturlandskap bestående av en tilltalande hassellund. Detta är ett exempel på en naturtyp som i dag inte är ekonomiskt intressant och därför hotas att försvinna.

I Stenörsviken ligger Vinöns stora allmänna badplats. Här finns också rastplats med eldring och gästbrygga.

När man gått igenom Norra byn finns ett gravfält med en tydlig domarring. Denna grav från järnåldern består av fem resta stenar i ring.

Därefter kommer du till Vinöns affär och f.d. skola. Skolan ägs av Vinöns kultur- och hembygdsförening. Sommartid finns det kaffeservering, museum och utställningar och i den vackra bersån arrangeras underhållning. Lite längre upp ligger Vinöns värdshus med servering av mat, kaffe och förfriskningar.

Transport och vägvisning

I regel går det dagtid en färja varje eller varannan timme. Som på Vägverkets alla färjor transporteras passagerare och bilar kostnadsfritt, men eftersom det kan uppstå köbildning är det lämpligt att lämna bilen på parkeringsplatsen vid färjeläget i Hampetorp.

© 2022 REGION ÖREBRO LÄN