Postleden etapp 1, Hurtigtorpet - Sävenfors

Bild på Postleden etapp 1 Bild på Postleden etapp 1 Bild på Postleden etapp 1

Etappblad och karta

Fakta

Längd: 13 km

Hurtigtorpet - Sävenfors

Postleden är en 56 km lång vandringsled som går mellan Hällefors och Kopparberg i norra Örebro län. Leden går genom några av de stora naturreservat som avsatts för kommande generationer. Vandringen bjuder på vidsträckta utsikter, stora myrar, gammelskog och med goda möjligheter att söka såväl stillhet och äventyr. Leden passerar också ett antal brukslämningar, kolbottnar, torpställen och andra minnen från en tid då skogs- och bergsbruk var de viktigaste sysselsättningarna i Bergslagen.

 

Hurtigtorpet

Hurtigtorpet är ett torpställe med anor från 1600-talet.

Hällefors hembygdsgård

Efter 700 meter passerar Postleden hembygdsgården. Torpet kallades tidigare Snicker Pers. Loftboden på området är flyttad hit från Hurtigtorpet.


Bergslagernas järnväg

Efter 2,5 km passerar leden Bergslagernas järnväg, byggd 1877. Järnvägen är fortfarande i drift. Leden passerar även den nedlagda och upprivna Hällefors-Norrälgens järnväg, byggd 1860. Här gick transporter från hyttan i Sävenfors via pråmtransport på Norrälgen, innan järnväg byggdes ända till Sävenfors.


Sävenfors

Sävenfors har varit en stor industriort. Här har bland annat funnits skär- och valsverk (1740-1840-talet), stålhammare för garvning, stålbrännugn med räckhammare (1777-1785, fyra knipphammare, såg med tre ramar och kantverk, träsliperi samt hytta (1881-1926)

© 2022 REGION ÖREBRO LÄN