Postleden etapp 2, Sävenfors - Sassalampi

Bild på Postleden etapp 2

Etappblad och karta

Fakta

Längd: 15 km

Sävenfors - Sassalampi

Postleden är en 56 km lång vandringsled som går mellan Hällefors och Kopparberg i norra Örebro län. Leden går genom några av de stora naturreservat som avsatts för kommande generationer. Vandringen bjuder på vidsträckta utsikter, stora myrar, gammelskog och med goda möjligheter att söka såväl stillhet och äventyr. Leden passerar också ett antal brukslämningar, kolbottnar, torpställen och andra minnen från en tid då skogs- och bergsbruk var de viktigaste sysselsättningarna i Bergslagen.

Sävenfors

Sävenfors har varit en stor industriort. Här har bland annat funnits skär- och valsverk (1740-1840-talet), stålhammare för garvning, stålbrännugn med räckhammare (1777-1785, fyra knipphammare, såg med tre ramar och kantverk, träsliperi samt hytta (1881-1926).

Sävsjön

Sävsjön var under lång tid centralort för en mängd industrier som låg utplacerade i skogarna runt om. Här fanns ett stort lantbruk och bruksförvaltning för bruken i Sävenfors, Silkesdamm och Karlsdal. Sävsjöns gård uppläts 1908 som fattiggård för socknen. Senare har byggnaden använts till ålderdomshem och lägergård för KFUM. Det har även fungerat som hotell och konferensanläggning.

Karlsdal

Efter rastplatsen vid Lilla sandsjön passerar leden Karlsdal som är en gammal bruksmiljö. Från Karlsdal och österut går leden på den stig där forna tiders brevbä- rare gick för att transportera posten till Silken. Leden passerar också efter någon kilometer en gammal torplämning vid Fäbodhöjden.

© 2022 REGION ÖREBRO LÄN