Rundslinga Amboberget

Bild på Rundslinga Amboberget

Etappblad och karta

Fakta

Längd: 12,5 km

Tid: 4-5 h

Svårighetsgrad: 2

Upptäck det spännande blockgrottsområdet i Skärmarboda på rundslingan som leder genom naturreservatet Amboberget. Här kan du gå igenom sprickan på den imponerande grottan Frihetsportalen. Halvvägs erbjuder vandringen en fantastisk utsikt mot öster från Amboberget. Naturen är omväxlande med en blandning av storskog, granskog, myrmarker och små bäckraviner. Rundslingan Amboberget startar vid Mogetorps värdshus. 

Spännande blockgrottsområde

Blockgrottorna Blå grottan och Frihetsportalen är två grottbildningar i utkanten av Skärmarbodaområdet. Frihetsportalen är en av de mest mponerande av områdets grottor. Grottan utgörs av en över 15 meter lång spricka som man kan gå igenom. Från leden finns en återvändsled till både Blå grottan och till Frihetsportalen.

Läs mer om Skärmarbodabergen under Se och göra

 

Klapperstensfält

Vid foten av Liaberget passerar leden flera klapperstenfält. Klapperstensvallarna har bildats genom vågornas inverkan då landytan för ca 10 000 år sedan höjde sig ur havet efter att ha varit nedpressad av inlandsisen. Leden går inte upp över Liabergets högsta delar, men bjuder ändå på en del fina utsikter.

 

Ambobergets naturreservat

Amboberget höjer sig högt över det omgivande landskapet. Bergsbranten är drygt en och en halv kilometer lång och det finns flera kraftiga stup. På sina håll är utsikten enastående. Skogen är till största delen mycket gammal. I bergbranterna växer mest tall, men också björk, asp och rönn som på hösten ger Amboberget en färgrik skrud. På krönet växer barrskog med över 300 år gamla tallar.

© 2022 REGION ÖREBRO LÄN