Rundslinga Blankhult

Bild på Rundslinga Blankhult Bild på Rundslinga Blankhult Bild på Rundslinga Blankhult

Etappblad och karta

Fakta

Längd: 9 km

Tid: 3 h

Svårighetsgrad: 2

Rundslingan går förbi Kilsbergens finaste utsiktsplats Rusakulan. Stanna och njut av din matsäck och se om du kan räkna till de 21 kyrktorn som syns från höjden. Du kan också känna anor från förr då du går förbi flera torpruiner och en bäck som varit viktig för järnhanteringen. Du får inte heller missa Norra trolldalen som är en av Kilsbergens mäktigaste sprickdalar. Det finns också möjlighet att välja en kortare tur på 3 km runt Skogatorpsklinten.

Anor från förr

Leden passerar ett av de många nedlagda torpen i Kilsbergen. Många av dessa torp har räddats genom insatser av Närkes Skogskarlars Klubb, som också satt upp minnestavlor vid torpruinerna. Skogatorpet lades ner 1964, men skogen har tagit tillbaka det mesta av de öppna markerna. Strax söder om husgrunderna växer den två meter höga och giftiga jättebjörnlokan. Norr om Skogatorpet följer leden den gamla vägen mot Bocksboda.

Norra Trolldalens mäktiga sprickdal

Här korsar leden en av de många djupa sprickdalar som finns utbildade i Kilsbergens östsluttning. Norra Trolldalen är en av de mäktigaste. Den lilla bäck som rinner i dalens botten har haft stor betydelse för traktens järnhantering. Den har varit kraftkälla för hyttor, en bruksmasugn och en stångjärnshammare vid Klockhammar. För att få vattnet att räcka till har ett flertal sjöar och myrar längre upp i bäcken varit dämda och reglerade.


Utsiktsplatsen Rusakulan

Rusakulan är den främsta och mest lättåtkomliga utsiktspunkten österut från Kilsbergskanten. En molnfri och klar dag ligger stora delar av Närke och Västmanland framför dina fötter. Före lövsprickningen kan du räkna till 21 kyrktorn. Utsiktspunkten är anpassad för dig som är rörelsehindrad. Från parkeringen nedanför finns en körbar väg upp till utsikten. Den som vill njuta sin matsäck runt en brasa kan använda vindskyddet strax nedanför utsikten.


Skrikarboda

Under 1600- och 1700-talen har det troligen funnits tre gårdar vid Skrikarboda. Den siste ägaren flyttade därifrån 1918. Boningshus och ladugård är sedan länge borta, men en mindre stuga, som i början av 1900-talet flyttats dit från Norra Flyckeberget, står fortfarande kvar.

© 2022 REGION ÖREBRO LÄN