Rundslinga Digerberget

Bild på Rundslinga Digerberget Bild på Rundslinga Digerberget

Fakta

Längd: 9 km

Tid: 3 h

Svårighetsgrad: 2

Aktiviteter

Vandra runt Digerberget och njut av vacker natur och fina utsikter. Vandringen går genom det spännande gamla hyttområdet i Pershyttan. Här kan du se landets enda vattenhjul med stånggång i fungerande skick. Det finns också möjlighet att gå ner på guidad tur i den närliggande Lockgruvan. Leden går delvis genom naturreservatet Kvarnbäcken-Lerkesån där det finns stor förekomst av en sällsynt flodpärlmussla. Terrängen på rundslingan är relativt lättgången.

Spännande hyttområde

Pershyttan är den bäst bevarade av länets bergsmansbyar och dessutom en av de äldsta. Driften vid hyttan upphörde så sent som 1953 och i gruvan 1967. Längs leden finns landets enda vattenhjul med stånggång i fungerande skick. Stånggången överförde kraften från vattenhjulet till pumpar och uppfordringsverk i gruvorna.

Leden går förbi den välbevarade hyttan samt bergsmansgårdar från 1700- och 1800-talen, arbetarbostäder, smedja och kolhus. Pershyttan ägs av Stiftelsen Nora Järnvägsmuseum och Veteranjärnväg som gjort det möjligt att åka tåg mellan Nora och Pershyttan. I Pershyttan finns en gulmarkerad stig som går förbi Pershyttans många kulturminnen, bland annat den sevärda Lockgruvan.

Läs mer om Pershyttan och Lockgruvan

 

Dammsjön har sedan många hundra år spelat en viktig roll som regleringsmagasin för att kunna hushålla med vattnet till de många vattenhjul som behövts för hytt- och gruvdriften i Pershyttan. Vid norra delen av sjön finns en liten badplats.


En sällsynt flodpärlmussla

Söder om Dammsjön följer leden en handgrävd kanal. Kanalen grävdes under 1800-talet för att leda över en del av Lerkesåns vatten till Dammsjön. I naturreservatet Kvarnbäcken–Lerkesån finns ett av länets största förekomst av flodpärlmussla. Områdets vattenkraft har använts av människan i många hundra år för olika ändamål. På grund av den sällsynta flodpärlmusslan ingår reservatet i Natura 2000, som är EU:s nätverk för värdefull natur. Utefter Kvarnbäcken finns bland annat spår efter två kvarnar men också slaggrester som tyder på att här troligen även funnits en eller flera hyttor.

© 2023 REGION ÖREBRO LÄN