RUNDSLINGA GÖLJESTIGEN

Bild på RUNDSLINGA GÖLJESTIGEN Bild på RUNDSLINGA GÖLJESTIGEN

Etappblad och karta

Fakta

Längd: 1-6 km

Göljestigen är en vandringsled som följer Göljebäcken till Göljan för att där ansluta till Bergslagsleden. På leden kan du se Kilsbergens högsta vattenfall, en meditationsplats och 10 000 år gamla klapperstensfält. Göljestigen är en populär led som passar bra för barnfamiljer som vill göra en dagsutflykt. Du kan själv välja om du vill gå en kortare eller längre slinga. Det finns ett antal rastplatser med eldstad efter leden.

 

Teckenspråksfilm om Göljestigen

 

Skinnarsågsfallet

Skinnarsågsfallet är ett av Kilsbergens högsta vattenfall som är en riktigt fin naturupplevelse. Fallet slingrar sig ner till en liten damm. På våren och hösten kan det forsa riktigt mäktigt i fallet. Härifrån kan man välja att vika av norrut för att vandra på en kortare slinga som är en kilometer.


Meditationsplats

Du följer bäcken fram till en lugn och stilla plats som andas stillhet. Här kan du stanna för en stunds eftertanke eller meditation. 100 meter från platsen kan du återigen vika av norrut för att ta den mellanslingan på 1,8 km tillbaka till starten.


Körväg utmed Göljebäcken

Denna bro över bäcken och körvägen nedströms byggdes första gången under 1950-talet. Bron byggdes med järnvägsräls underst och med plank över. Det behövdes ganska mycket sprängning innan vägen blev klar. I vägens fortsättning var ytterligare en bäckövergång nödvändig men då räckte det med snö och granris som bro. Fortsättningen av vägen gick sedan ned över "Märraklippan" för att sedan gå ut över "stenåkern" och fram till bilväg. Hästkörarna hade under sommaren släpat fram timret till körvägen som sedan skulle köras ned till bilväg. Under 1960-talet byggdes vägen om för att passa för traktorkörning. Även då fick man spränga sig fram. Det var första gången man kunde använda en motordriven borr. Den var dock mycket tung, vikten var 32 kg, och man tvingades vara två man som höll borren som annars studsade bort. I anslutning till avverkningarna kördes timret ofta under sommaren och för att komma över bäcken en andra gång så gjordes en enkel bro med massaved direkt i bäcken där det var lågvatten.

 

10 000 år gamla klapperstensfält

Längs med hela Kilsbergssluttningen kan man bitvis se klapperstensfält som är ca 10 000 år gamla. Mot dessa klapperstensfält skvalpade Yoldiahavet medan landet långsamt reste sig när inlandsisen drog sig norrut. Detta klapperstensfält, plus ytterligare ett vid Lövbrickans naturreservat cirka 400 meter bort, utgör de mest imponerande av dessa stensamlingar. Denna strandlinje ligger idag cirka 160 meter över havet. Det innebär att hela Närkesslätten inklusive Örebro låg på havets botten. Yoldiahavet var en förstudie till det som idag är Östersjön och det bildades av de enorma smältvattenmassor som inlandsisen lämnade efter sig. Vågorna bearbetade det lösa moränmaterialet och svallade med grus och sand till Närkesslätten. Men de största stenarna blev kvar och bildade dessa klapperstensfält.

© 2022 REGION ÖREBRO LÄN