Rundslinga Klunkytte skans

Bild på Rundslinga Klunkytte skans

Fakta

Längd: 3,8 km

Tid: 55 min.

Svårighetsgrad: 2

Denna rundslinga är skyltad från Tväggelåtens rastplats, men det går bra att starta vid vändplanen på den gamla körvägen väster om Tväggelåten. Första sträckan är ett skaft som du går fram och tillbaka. När du går in i skogen är det en rundslinga som bitvis går i naturreservatet. Slingan är markerad med blå stolpar eller band med vår logga för rundslinga. Uppe på bergskrönet ligger resterna efter en fornborg från järnåldern (500 f.Kr-1050 e.Kr). Platsen ger en bra överblick över landskapet och de branta sluttningarna gav borgen ett naturligt skydd åt ett håll. På övriga sidor skyddades borgen av halvcirkelformade stenmurar. Rester efter dessa murar finns idag i form av två stenvallar. Den längsta och kraftigaste vallen är cirka 70 meter lång med en ingång i nordost.

© 2023 REGION ÖREBRO LÄN