Rundslinga Suttarboda

Bild på Rundslinga Suttarboda Bild på Rundslinga Suttarboda

Etappblad och karta

Fakta

Längd: 12 km

Tid: 4 h

Svårighetsgrad: 2

Aktiviteter

På din vandring mellan Ånnaboda och Suttarboda passerar du områden där du kan se spår av människor som arbetat där under många många år. Här fanns skogen, malmen och vattendragen som gav förutsättningar för bergshanteringen. På denna rundslinga kan du se hur ett riktigt Kilsbergstorp kunde se ut på 1900-talet. Stanna till på Falkaberget för en fin utsikt över Kilsbergen. Du kan också se hur man dämt upp vattendrag för att försörja kraftverk. Rundslingan startar vid Ånnabodas friluftsanläggning och är lättgången, men till vissa delar ganska kuperad.

Första biten fram till Falkaberget är naturreservat. Efter 2 km går leden upp över det branta Falkaberget. Mot väster stupar berget 40 meter rakt ned i Falkasjön. Härifrån har du fin utsikt över Kilsbergen.

Reglering av vatten i vattendrag


Strax söder om Falkaberget går leden över den höga och långa damm som är byggd över Falkasjöns utlopp. Här kan man se hur sjön är uppdämd flera meter. Från dammen har vattnet tidigare letts genom den trätub som fortfarande finns kvar ned till ett litet kraftverk som ligger 500 m ned mot Garphyttan. Garphyttan är den enda av alla de gamla hyttorna och bruken vid Kilsbergsfoten där den gamla brukstraditionen förts vidare. Regleringen av Falkasjön och de övriga sjöarna pågår fortfarande, men nu behövs vattnet i första hand som kyl- och processvatten i industrin.
Leden följer på en längre sträcka Björktjärns strand. Den första delen går på en hög vall som är byggd över Björktjärns gamla utlopp. Genom dämningen, vilket troligen skett i samband med anläggande av ett kraftverk, har man tvingat Björktjärns vatten att rinna i ett nytt utlopp till Falkasjön.

Suttarbodamarkerna

Den sista kilometern fram till Suttarboda går leden genom lövträdsrika marker. Skogen växer här på gamla slåtterängar eller små åkerlappar som hört till den tidigare ganska omfattande jordbruksbebyggelsen på Suttarbodahöjden. På flera ställen efter leden syns stora stenrösen, så kallade odlingsrösen, upplagda i terrängen.
Besök ett gammalt torp från 1900-talet

I kilsbergsbyn Suttarboda fanns förr flera gårdar. Nu finns det bara ett torp bevarat, Sörtorpet. Gå in i Sörtorpet och se hur ett Kilsbergstorp kunde vara inrett år 1900. Huset har återskapats som det var i sitt ursprung när människor levde och bodde här, brukade jorden, hade husdjur och arbetade med kolning och skogsarbete.

Läs mer om Sörtorpet under Se och göra

En dryg kilometer efter Ånnaboda passerar leden Storstenshöjden, som är en av Kilsbergens högsta höjder. Storstenshöjden har fått sitt namn efter den stora stenen på bergets topp.


© 2022 REGION ÖREBRO LÄN