Rundslinga Uskavi

Bild på Rundslinga Uskavi

Fakta

Längd: 12 km

Tid: 4 h

Svårighetsgrad: 2

Aktiviteter

I det vackra Bergslagslandskapet runt sjön Usken går en rundslinga som passar bra för en fin dagstur. Längs vägen kan du besöka den imponerande bergmansgården Siggebohyttan och se hur det såg ut på Bergslagens storhetstid. Du kan också se gamla torprunier och ta ett dopp i Södra Brunnsjön. 

Vandra på kyrkstigar och besök Siggebohyttan

Från Hällagruvan till Södra Brunnsjön följer leden gamla kyrkstigar. På dessa stigar har bönder och bergsmän från Siggebohyttan och Öskevik färdats till sin sockenkyrka i Lindesberg i århundraden.
Ta tillfälle att besöka den gamla imponerande bergsmansgården i Siggebohyttan. Här kan du gå en rundvandring för att se hur det såg ut på Bergslagens storhetstid. Sigebohyttan ägs av Örebro läns museum.

Ruiner vid Södra Brunnsjön

Norr om Södra Brunnsjön passerar leden ruiner som skulle kunna vara ett gammalt torp eller byggnader som haft samband med bergshanteringen i trakten. Du kan också se lämningar av en kopparhytta.

Vid södra Brunnsjön finns det en rastplats och i närheten fina badmöjligheter. Efter det går leden på en låg vall som med största sannolikhet byggts av de bergsmän som haft sina hyttor vid den lilla bäck som rinner från sjön, och som också korsas av leden. Syftet med dammvallen har varit att få möjlighet att dämma upp sjön och därigenom kunna spara vatten till de få dagar under året då hyttorna skulle drivas.


Uskavigården

Uskavigården är en turistanläggning som erbjuder flera aktiviteter. Huvudbyggnaden har ett samband med bergshanteringen. 1910 bodde en gruvfogde i byggnaden som övervakade verksamheten i gruvorna.

© 2023 REGION ÖREBRO LÄN