Att tänka på

Bild på Att tänka på

Innan du ger dig ut på din vandring finns några saker du måste tänka på. Allemansrätten ger oss en unik möjlighet att röra oss i skog och mark. Tänk på att visa hänsyn till djur, natur och markägare. Tänk också på att ta med dig sopor när du lämnar rastplatsen för att underlätta för våra skötselföreningar.  

  • Det finns inga sopställ vid rastplatserna. Ta alltid med dina sopor och gör det fint för nästkommande.
  • Ved finns oftast vid rastplatserna men kan ibland vara slut. Hugg upp minst lika mycket ved som du har gjort av med innan du lämnar rastplatsen.
  • Hund måste hållas kopplad under perioden 1 mars till 20 augusti.
  • All körning med motorcykel och fyrhjuling längs leden är förbjuden. 


Allemansrätten

Allemansrätten ger oss en unik möjlighet att vistas fritt i skog och mark men det finns vissa saker man måste tänka på. Inte störa – inte förstöra

  • Bryt inte grenar och kvistar av levande träd och buskar.
  • Du får tälta något enstaka dygn i naturen.
  • Tänk på att inte störa markägaren eller skada naturen.
  • Tältning är tillåten längs leden, men bara en natt på samma plats och inte nära annans tomtmark. Tälta helst vid rastplatserna.
  • Elda enbart på rastplatserna. Elda inte då brandfaran är stor.
  • Tänk på att speciella regler gäller i naturreservat och nationalparker.  

Naturvårdsverket om allemansrätten

© 2023 REGION ÖREBRO LÄN