Länsstyrelsen beslutar om eldningsförbud i Örebro län

På våren och sommaren är det ibland förbjudet att elda eller grilla i skog och mark. Du måste alltid ta reda på vad som gäller innan du tänder en eld.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att elda och grilla i skog och mark. Syftet är att förhindra skogsbränder.

Från den 6 juni kl 08:00 gäller Länsstyrelsens beslut om eldningsförbud i Örebro län. Det betyder att det är förbjudet att elda eller grilla i skog och mark. Ett eldningsförbud gäller inte när det handlar om att laga mat och grilla vid en fast grillplats eller att använda friluftskök.

Viktigt att tänka på är att det är ditt ansvar att ta reda på vad som gäller för platsen där du är. Kolla information på kommunens, länsstyrelsens eller räddningstjänstens webbplats. De informerar om vilket område det gäller, vad som är förbjudet eller tillåtet och från när förbudet gäller.

Du kan också uppdatera dig genom att använda appen Brandrisk Ute.

Läs mer om eldningsförbud hos Krisinformation.

 

© 2023 REGION ÖREBRO LÄN