Skötselansvariga

Bergslagsleden sköts av ideella föreningar och lokala småföretag. De har som uppgift att hålla rent och snyggt längs leden, röja vindfällen, måla ledmarkeringar och hålla rent och snyggt vid rastplatserna.

Föreningarna är Bergslagsledens ryggrad och de lägger varje år mycket arbete för att du som vandrare ska få en fin vandring. Många frivilliga krafter går det åt för att hålla leden i trim. Är du intresserad av att vara med och sköta leden, hör av dig till någon av dessa föreningar eller direkt till Region Örebro län.

 

© 2022 REGION ÖREBRO LÄN