Naturupplevelser

Bild på Naturupplevelser Bild på Naturupplevelser Bild på Naturupplevelser Bild på Naturupplevelser

Ingen annan låglandsled i Sverige ger dig så många möjligheter att möta vida storskogar, sällsynta växter, vilda djur, små skogstjärnar, sjöar och orörda myrar. Inlandsisen har lämnat många spår efter sig bland annat orörda rullstensåsar, spännande grottor, mystiska jättegrytor och mäktiga klapperstensfält. 


Trollkyrkan i Tivedens nationalpark

I Tivedens nationalpark finns en återvändsled upp till Trollkyrkobergen. Här befinner man sig mitt inne i de mest orörda delarna av Tiveden. Trollkyrkoberget har använts som samlingsplats för en av de tidigare frikyrkorörelserna på 1800-talet. Rörelsen var bannlyst av Svenska kyrkan och tvingades ha sina möten i hemlighet. Njut av de orörda tysta omgivningarna, vem vet om du är uppmärksam kanske du får se ett troll, näcken eller något annat väsen.

Etapp 17


Skärmarbodabergen - ett spännande blockgrottsområde

Skärmarbodabergens spännande grottsystem lockar både gammal och ung. I området finns nästan 200 blockgrottor att uppleva. Blockgrottorna Blå grottan och Frihetsportalen är två grottor i utkanten av Skärmarbodaområdet. Missa inte Frihetsportalen som är en av de mest imponerande. Grottan utgörs av en över 15 meter lång spricka som du kan gå igenom. Från leden finns en återvändsled till både Blå grottan och Frihetsportalen.

Etapp 7

Etapp 8

Rundslinga Amboberget 


Lejakärret

I de kalkrika restprodukterna från den nedlagda Lejagruvan växer idag hela tolv arter orkidéarter. Ett besök i naturreservatet Lejakärret rekommenderas, främst under sommaren. Under våren är det också vackert här då det växer kalkgynnade växter som blåsippa, gullviva och tibast.

Etapp 4

 

Mäktig fors i naturreservatet Järleån

Se en av Örebroregionens mäktigaste forssträckor, Långforsen i naturreservatet Järleån. Långforsen är en mäktig upplevelse, speciellt under vårfloden, men även efter en regnig period under sommar eller höst kan stora mängder vatten kasta sig ned genom forssträckan. Om du vill kan du starta din vandring vid Järle, vandra längs naturreservatet och därefter ansluta till Bergslagsleden.

Etapp 6 


Jättegrytor

Längs leden finns flera spännande jättegrytor som är hål i berget som troligtvis bildats av inlandsisen. För dig som är barn kan det vara extra spännande att upptäcka dessa mystiska grytor som det sägs att jättarna lagade mat i.
I naturreservatet Trolldalen längs etapp 9 finns en 7 m bred isälvsbildning som kallas Trollgrytan. På etapp 6 i Bergslagen finns en återvändsled som går förbi två jättegrytor. I trolska Tiveden går etapp 16 förbi en av Tivedens finaste jättegrytor.

Etapp 9

Etapp 6

Etapp 16

Etapp 5 (Munkastigen)

Rankemossen

Rankemossen är en av Närkes få orörda myrar. Tystnaden här bryts bara av ljungpiparens ensliga rop. Här kan du tydligt känna doften av porsbuskar och ljungväxter. På våren spelar orrar på mossen, deras läten hörs lång väg. Den sällsynta smålommen häckar i reservatets norra del.

Etapp 14

Etapp 3 (Munkastigen)

 

Kråksjöåsen

På den välbevarade rullstensåsen Kråksjöåsen vandrar du i munkarnas fotspår. Här sägs det att munkarna stannade för vila på sin vandring mellan Gråmon och Olshammar. Denna del av åsen är skyddad som naturreservat och bevuxen med den för åsar typiska hedtallskogen, skogen är opåverkad av skogsbruk sedan många år. Hela denna sträcka följer leden landskapsgränsen mellan Västergötland och Närke, och därmed också den gamla gränsen mellan Svears och Götars rike.

Etapp 15

Etapp 4 (Munkastigen)

© 2022 REGION ÖREBRO LÄN