Ruiner och efterlämningar

Bild på Ruiner och efterlämningar Bild på Ruiner och efterlämningar Bild på Ruiner och efterlämningar Bild på Ruiner och efterlämningar

På Bergslagsleden vandrar du på historisk mark. På många ställen kan du uppleva en del av det dåtida Sverige, ta tillfälle att stanna upp och fantisera om hur det kunde vara förr. Vad var det egentligen som hände på den här platsen? Längs Bergslagsleden kan du se klosterruiner, gamla nedlagda torp och byar som människor flyttat ifrån för länge sedan. Du kan också se fornborgar, stenmurar och gamla odlingslandskap.

 

Ramundeboda klosterruin

Du får inte missa att upptäcka Ramundebodas spännande klosterruin som är ett Antonierkloster från 1400-talet. I klostret kunde sjuka få vård, och resande kunde få härbärge. Munkarna, som kallade sig Tivedsbröderna, höll kontakt med klostren i Vadstena och Alvastra vid östra Vätterkanten genom att vandra genom Tiveden till Olshammar vid Vättern. Därifrån färdades de sedan sjövägen till Vadstena. Under 2009-2010 har ruinen restaurerats för att visa hur klostret såg ut från första början. På våren och sommaren kan du stanna för att ta en fika på Café sockenstugan och bada vid den fina sandstrand som finns här.

Läs mer på Café sockenstugans webbplats
 


Etapp 14

Etapp 3 (Munkastigen)


Fornborgarna Klunkhytte skans och Skansberget 

I närheten av leden finns två av Närkes tiotal gamla fornborgar som är en kvarlämning från järnåldern. På en av Kilsbergens höjder i gammelskogen ligger fornborgen Klunkhytte skans i anslutning till etapp 11, härifrån har du en fin utsikt. Fornborgen Skansberget finner du på en återvändsled på etapp 9. Vi vet inte säkert varför fornborgarna byggdes. Men troligtvis användes den som skydd- eller försvarsplats för en by eller bygd under oroliga tider. Idag syns fornborgens stenmurar uppe på skansen. Härifrån har du utsikt mot sjön Leken och vägen som varit en pulsåder mellan landskapen Närke och Värmland.

Etapp 9

Etapp 11


Stora Ykullens by

Bergslagsleden tassar förbi utkanten av Finnbyn Stora Ykullen. En av Tivedens små finnbyar med rötter i 1600-talets finska invandring. Vägen kantas av omsorgsfullt lagda stengärdesgårdar, förfallna lador och odlingsrösen.

Etapp 16


Sörtorpet

Gör ett besök på Sörtorpet och se hur ett typiskt kilsbergstorp kunde se ut för flera hundra år sedan.
Sörtorpet är ett typiskt Kilsbergstorp från början av 1800-talet som har återskapats till sitt ursprung, när människor levde och bodde här, brukade jorden, hade husdjur och arbetade med kolning och skogsarbete. Närkes Skogskarlars klubb har ansvaret att förvalta torpet. I omgivningarna finns husgrunder och rester av andra gamla Kilsbergstorp.

Etapp 10

Rundslinga Suttarboda

 

© 2023 REGION ÖREBRO LÄN